دیپلم ریاضی و فیزیک هستم. مدتی از درس دور بودم ولی اکنون تصمیم مهمی برای ادامه تحصیل در رشته تجربی و پزشکی گرفته ام. آیا راهکاری هست که در این مدت کوتاه به هدفم برسم؟


دیپلم ریاضی و فیزیک هستم. مدتی از درس دور بودم ولی اکنون تصمیم مهمی برای ادامه تحصیل در رشته تجربی و پزشکی گرفته ام. آیا راهکاری هست که در این مدت کوتاه به هدفم برسم؟

سلام

١- داشتن برنامه مناسب به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به تمامی مباحث آزمون رسیده و وقت خود را تنظیم نمایید.

٢- شما می توانیدبا استفاده از برنامه مطالعاتی روزانه در طول سال تحصیلی که  در سایت گزینه دو  قرار داده می شود، پیشروی نمایید.
هرروز ساعت مطالعه و تعداد تست خود را یادداشت کرده و سعی کنید هرروز مقدار کمی این میزان را افزایش دهید.

٣- حتما از تغییرات کتب درسی آگاه شوید.
زیرا در سال های اخیر کتب درسی تغییرات بسیاری داشته اند و آگاهی از این مسئله بسیار مهم خواهد بود.

٤- با استفاده از کارنامه های مشاوره ای آزمون ها، سطح علمی و نقاط قوت و ضعف خود را به درستی شناسایی کرده و برای بهبود نقاط ضعف و پایداری نقاط قوت خود بکوشید.

۵- اگر در درسی احساس ضعف می کنید، از منابع کمک آموزشی مناسب نظیر منابع تست زنی، کلاس و.... استفاده کنید.
منابع کمک آموزشی مناسب به شما کمک خواهد کرد تا در مدت زمان کم تری مطالب را بیاموزید و زمان باقی مانده را به تثبیت مطالب اختصاص دهید.

بنابراین اولویت شما باید مطالعه همگام با برنامه مطالعاتی مناسب، شناخت منابع آزمون و تغییرات آن و بررسی نقاط ضعف خود باشد تا بتوانید مسیر آزمون سراسری را به موفقیت طی کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 1083