راهکارهای کنترل استرس چیست؟ چون کنکور امسالم روبه خاطراسترس خراب کردم و کلا هم آدم استرسی هستم


راهکارهای کنترل استرس چیست؟ چون کنکور امسالم روبه خاطراسترس خراب کردم و کلا هم آدم استرسی هستم

سلام

۱- یکی از دلایل ایجاد استرس، نگرانی ها و افکار منفی است. برای اینکه بتوانید استرس خود را کنترل نمایید بهتر است لیست نگرانی های خود را یادداشت کنید و در روز زمانی را به فکر کردن در مورد آن ها و پیدا کردن راه حل مناسب اختصاص دهید. این کار باعث می شود افکار مزاحم که سبب عدم تمرکز و استرس شما می شود از بین بروند و شما بتوانید با تمرکز بیشتری به مطالعه وپیشروی بپردازید.

٢- بسیاری از داوطلبان به دلیل شرایط جلسه آزمون سراسری دچار استرس می شوند، راه حل جلوگیری از این شرایط این است که هر روز زمانی را به فکر کردن در مورد روز آزمون سراسری اختصاص دهید که در آن روز در بهترین وضعیت خود قرار دارید. مثبت فکر کنید تا بتوانید با آرامش بیشتری برنامه مطالعاتی خود را پیش ببرید.

 ٣- هر روز  ١٥ تا ٣٠ دقیقه  ورزش کنید. ورزش  و دویدن سبب می ترشح هورمون اندروفین در بدن شما شده که این هورمون سبب نشاط و شادابی و کاهش استرس می شود. بنابراین ورزش را حتما در برنامه این روزهای خود قرار دهید. علاوه بر این ورزش سبب افزایش تمرکز شما نیز خواهد شد.

٤- درصورتیکه هیچ یک از موارد فوق سبب آرامش شما نشد، پیشنهاد می شود به متخصص (روانشناس) مراجعه نمایید. این متخصصان می توانند با ارائه تمرین های مناسب به شما در کسب آرامش کمک کنند.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 548