تحلیل کردن چطوریه و چه فایده ای داره؟


تحلیل کردن چطوریه و چه فایده ای داره؟

سلام
١- تحلیل آزمون های آزمایشی اهمیتی برابر با آزمون خواهد داشت و در صورتیکه شما آزمون خود را تحلیل نکنید، شرکت شما در آزمون بی فایده خواهد شد. بهتر است تحلیل آزمون را پس از آزمون و استراحت چند ساعته در همان روز آزمون انجام دهید.
زیرا با گذشت زمان، راه حل هایی که در  جلسه آزمون انجام ده اید، از یاد خواهید برد و تحلیل آزمون شما دقیق نخواهد بود.

٢- همچنین در تحلیل آزمون شما می توانید نقاط قوت و ضعف خود را به درستی شناسایی کرده و برای رفع نقاط ضعف خود بکوشید تا در آزمون های بعدی پیشرفت کنید.

٣- در تحلیل آزمون،تمامی سوالات اعم از غلط، نزده و صحیح را بررسی کنید. البته کارنامه تحلیل آزمون گرینه دو، به شما کمک خواهد کرد تا متناسب با وضعیت پاسخگویی در هر درس، در مورد اقداماتی که باید برای تسلط و یادگیری موضوع انجام دهید، تصمیم راهبردی مناسبی اخذ کنید.

٤- حتما سوالاتی که در آزمون درست پاسخ صحیح داده اید را نیز بررسی کنید، زیرا ممکن است راه حلی ساده تر از راه حل فعلی شما ارائه شده باشد و شما بتوانید در مدت زمان کمتری به پاسخ دست پیدا کنید.
همچنین سوالاتی که نکته دار هستند علامتدار کرده و نکات آن ها را وارد خلاصه نویسی های خود کنید و سعی کنید آن ها را مرور کنید.

٥- اگر علت عدم پاسخگویی به سؤالات در آزمون، معلومات است، پیشنهاد می شود از ابزاهای کمک آموزشی مناسب (نظیر کتاب تست و یا کلاس) استفاده نمایید تا مدت زمان یادگیری مباحث کاهش یابد و بتوانید در مدت زمان بیشتری ربه تکمیل آموخته های خود با استفاده از تست زنی به شیوه آموزشی بپردازید.

٦- در صورتیکه علت عدم نتیجه گیری، بی دقتی در آزمون های آزمایشی است، توصیه می شود لیست بی دقتی های خود را یادداشت کرده و روز قبل از آزمون آزمایشی،این لیست را مرور کنید تا میزان بی دقتی های شما کاهش یابد.

٧- علت پاسخ ندادن به سوالات را نیز بیابید.
درصورتیکه به دلیل کمبود وقت نتوانسته اید به سوالات پاسخ دهید، باید با افزایش تعداد تست آموزشی و ایجاد تسلط روی مباحث این مشکل را رفع نمایید.

٨- همچنین اگر علت عدم پاسخگویی شما مفهومی بودن سوالات  یا متوجه نشدن دروس باشد، می توانید با مطالعه دقیق و مجدد مطالب و زدن تست های آموزشی فراوان، مطالب را به صورت عمقی در ذهن خود تثبیت نمایید.
البته بسیاری از راه کارها در کارنامه های مشاوره ای پس از هر آزمون در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

بنابراین تحلیل آزمون های آزمایشی را جدی گرفته وسعی کنید پس از آزمون این روند را به درستی انجام داده و تمامی سوالات را بررسی کنید، تا بتوانید با تصمیمات راهبردی دقیق در آزمون های آزمایشی پیشرفت نمایید.

15 روز قبل  

تعداد مشاهده 696