جایی که درس می خونیم باید ثابت باشه؟ تو خونه نمی تونم جای ثابت درس بخونم و یه بار تو اتاقم هستم یه بار تو پذیرایی...


جایی که درس می خونیم باید ثابت باشه؟ تو خونه نمی تونم جای ثابت درس بخونم و یه بار تو اتاقم هستم یه بار تو پذیرایی...

سلام

١- مکان مطالعه باید ثابت و اختصاصی باشد. یعنی در این محل کار دیگری جز درس خواندن نباشد و محل مطالعه شما مشخص باشد. این کار سبب شرطی شدگی و جدیت ذهن شما در حین مطالعه شده و تمرکز شما را نیز بالا می برد.

٢- در محیط مطالعه بهتر است عوامل حواس پرتی سمعی در حداقل باشد و سکوت کافی بر فضا حاکم باشد تا با تمرکز کافی به مطالعه بپردازید.

٣- داشتن نور و دمای استاندارد یکی دیگر از شرایط محیط مطالعه مناسب می باشد. محیط مطالعه شما نباید خیلی گرم یا سرد باشد زیرا سبب کاهش کیفیت مطالعه و از دست رفتن تمرکز شما خواهد شد. همچنین نور مناسب سبب می شود چشمان شما کمتر خسته شده و از آسیب های وارده به چشمان جلوگیری می کند.

٤- میز و صندلی مکان مطالعه شما باید متناسب با قد شما باشد. به دلیل اینکه داوطلبان زمان های طولانی را در حالت نشسته و مطالعه هستند و عدم تناسب بین میز و صندلی افراد با قد آن ها سبب آسیب های جدی به ستون فقرات شده و خستگی های جسمی را نیز به همراه دارد.

بنابراین باید حتما محیط مطالعه ثابت و اختصاصی داشته باشید و شرایط محیطی از قبیل نور، دما، سکوت و.... را در آن بررسی کنید تا بتوانید با حداکثر تمرکز مطالعه کرده و مطالعه باکیفیتی داشته باشید.

27 روز قبل  

تعداد مشاهده 337