در درس های مثل ریاضی و فیزیک به صورت انتخابی درس خواندن صحیح می باشد؟ یا باید تمامی فصل هارو خواند؟


در درس های مثل ریاضی و فیزیک به صورت انتخابی درس خواندن صحیح می باشد؟ یا باید تمامی فصل هارو خواند؟

سلام

١- بهتر است درس یا مبحثی در حال حاضر حدف نشود. ممکن است از دروس یا مباحثی که  حدف کرده اید سؤالات آسانی طرح شود که عدم پاسخگویی به آن ها ممکن است سبب تغییر نتیجه شما شود.
 
٢-  همچنین ممکن است از مباحثی  که به دلیل تعداد سوالات کم در آزمون سراسری حذف کرده اید سوالات بیشتری طرح شود و همین مسئله سبب کاهش درصدهای شما شود.

٣-  هر درس را به صورت آسان یادگرفته و تمرین های کتاب درسی را حل کنید و سپس به حل تست های منابع تست زنی خود بپردازید.

٤- اگر علت عدم نتیجه گیری شما در این درس عدم یادگیری مطالب است، از منابع کمک آموزشی مناسب از قبیل منابع تست زنی مناسب، کلاس و... استفاده کنید.

٥- با استفاده از نتایج آزمون های آزمایشی خود می توانید سطح علمی خود را سنجیده و سعی کنید هربار مقدار کمی نسبت به آزمون قبل پیشرفت کنید.

بنابراین هیچ درس یا مبحثی را حذف نکرده و سعی کنید با استفاده از منابع کمک آموزشی مناسب در دروس به تسلط مناسبی در هر قسمت رسیده و درصدهای مورد نیاز خود را برای قبولی در رشته مورد نظر خود به دست آورید.

 

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 474