آیا زدن تست در دروس عمومی بلافاصله بعد از مطالعه کار درستی هست؟ مخصوصا در درسی مانند دینی و ادبیات؟ یا باید برا دو سه روز دیگه نگه داشت؟


آیا زدن تست در دروس عمومی بلافاصله بعد از مطالعه کار درستی هست؟ مخصوصا در درسی مانند دینی و ادبیات؟ یا باید برا دو سه روز دیگه نگه داشت؟

سلام

١- حتما پس از مطالعه مبحث مورد نظر خود تست آموزشی (حتی به مقدار کم) بزنید تا آموزش شما کامل شود.

٢- هدف از تست زنی آموزشی، سنجش اطلاعات شما نیست و این شیوه تست زنی، تکمیل کننده آموزش شما می باشد. بنابراین حتما در طول هفته و در واحدهای مطالعاتی خود تا بیشترین میزان ممکن، تست های آموزشی بزنید و هر هفته نسبت به هفته های قبل مقدار کمی پیشرفت کنید.

٣- دقت داشته باشید که فاصله مطالعه تا تست زدن مهم نیست و مسئله مهم، میزان مطالعه و تست زدن می باشد.

برای  مثال :
برای دروس تمرینی مانند فیزیک و ریاضى و... باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به تست، و برای مطالعه دروس خواندنی مانند دین و زندگی، بیشتر زمان  واحد مطالعاتی خود را به مطالعه بپردازید و بلافاصله پس از مطالعه تست بزنید.

٤-  یکی از روش هایی که شما می توانید میزان یادگیری خود را کنترل نمایید، روش مرور است.
با استفاده از این روش علاوه بر این که مطالب را به حافظه بلندمدت خود انتقال می دهید،می توانید مطالبی را که فراموش کرده اید را به درستی پیدا کرده و مرور کنید.

٥- روش مرور به این صورت است که شما در ابتدا عنوان را از روی خلاصه نویسی های خود مطالعه کرده و سعی می کنید نکات اصلی را به یاد بیاورید سپس سعی کنید نکات فرعی را به یاد آورید.

٦- در صورت داشتن فرصت در واحد زمانی مرور، تست های علامتدار مباحث دوباره حل کنید و مجددا نکات آن ها را یادآوری کنید.

بنابراین باید پس از مطالعه تست زنی خود را آغاز کنید  و در هنگام تست زنی نکات مهم  را استخراج کرده و وارد خلاصه نویسی های خود نمایید. همچنین می توانید میزان یادگیری خود را با استفاده از روش صحیح مرور سنجیده و مطالب را وارد حافظه بلند مدت خود نمایید.

14 روز قبل  

تعداد مشاهده 515