سلام ما مدرسمون شروع شده و بعضی از دبیرها دارن چهارم رو درس می دن . الان باید چه کارکنم؟ سال دوم و سوم رو چیکار کنم؟


سلام ما مدرسمون شروع شده و بعضی از دبیرها دارن چهارم رو درس می دن . الان باید چه کارکنم؟ سال دوم و سوم رو چیکار کنم؟

سلام

١- در حال حاضر اولویت شما باید مطالعه درس هرروز همان روز همگام با مدرسه باشد.
زیرا اگر درس هر روز را همان روز مطالعه کنید، سبب ایجاد تسلط در برنامه مطالعاتی و مفهومی شدن مطالعه خواهد شد و کیفیت مطالعه را بالا خواهد برد.
روش درس هر روز همان به شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری به مرور این مطالب بپردازید و بتوانید وقت بیشتری را برای زدن تست و تثبیت آموخته های خود در اختیار داشته باشید

٢- اگر در واحد مطالعاتی خود نمی توانید به تمام اقدامات درس هرروز همان روز خود برسید، اولویت خود را خواندن مطالب قرار داده و سایر اقدامت را به روزهای بعدی موکول کنید.

٣- توصيه مي شود از برنامه مطالعاتی گام اول در تابستان استفاده نمایید. با استفاده از برنامه مطالعاتی متناسب با سطح خود،دروس را مطالعه نمایید به این صورت که پس از مطالعه درس هر روز همان روز، بر اساس اولویت های مشخص شده در برنامه ابتدا به مطالعه دروس با اولویت یک پرداخته و در صورت وجود فرصت، به سایر اولویت ها بپردازید. با استفاده از این برنامه اهداف کوتاه مدت و هفتگی خود را می توانید مشخص کرده و به دلیل اینکه در آزمون آزمایشی شرکت می کنید می توانید با جدیت بیشتری به مطالعه و انجام دقیق برنامه هفتگی خود بپردازید.

٤- همچنین در طول سال تحصیلی، اگر مدرسه شما تمامی دروس سال چهارم و سال های پایه را تدریس می کند، همگام با مدرسه پیش بروید و دروس سال چهارم  (که معمولا با برنامه آزمون هم پوشانی دارد) را با استفاده از برنامه هفتگی گزینه ٢ جلو ببرید.

٥- در صورتیکه در مدرسه شما دروس سال پایه تدریس نمی شود، دروس سال پایه را همگام با برنامه آزمون پیش ببرید.

بنابراین اولویت شما باید مطالعه با یک برنامه مناسب و رعايت روش درس هرروز همان روز باشد، تا به تسلط كافي در دروس رسيده و با شرکت در آزمون آزمایشی مناسب بتوانید نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و با رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 350