نمی توانم مثل برنامه شما پیشروی کنم چون دوست دارم هر روز یک درس خاص را مطالعه کنم. با این کار با آرامش بیشتری درس می خوانم. این روش من که مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ اگر باید تنوع داشته باشم چه طور باشد؟


نمی توانم مثل برنامه شما پیشروی کنم چون دوست دارم هر روز یک درس خاص را مطالعه کنم. با این کار با آرامش بیشتری درس می خوانم. این روش من که مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ اگر باید تنوع داشته باشم چه طور باشد؟

سلام

١- تنوع مطالعاتی یکی از عوامل موفقیت در آزمون سراسری است.
به دلیل اینکه هر درس،قسمت خاصی از مغز را به خود اختصاص می دهد،داشتن تنوع مطالعاتی، از خستگی قسمت خاصی از مغز جلوگیری می کند و شما می توانید با حضور ذهن و تمرکز بالاتری به مطالعه بپردازید.

٢- در آزمون سراسری دروس نیز متنوع هستند و باید از تمامی قسمت های ذهن استفاده شود، داشتن تنوع مطالعاتی برای تقویت این امر الزامی است.
بنابراین در روز تنوع مطالعاتی را رعایت نمایید و سعی کنید مطابق برنامه مطالعاتی متنوع و متعادل مانند آنچه در  سایت گزینه دو قرار دارد، مطالعه کنید.

٣- تنوع مطالعاتی در برنامه مطالعاتی سبب می شود دروس برای شما بیشتر مرور شوند.
برای مثال اگر درس ادبیات را فقط در روزهای یکشنبه  مطالعه کنید تا هفته آینده این درس مرور نخواهد شد، اما اگر با تنوع مطالعاتی برنامه خود را پیش ببرید، دروس در طول هفته بیشتر مرور خواهند شد.

٤- بهتر است دروس تمرینی را در ابتدای روز و دروس خواندنی و حفظی را در انتهای روز قرار دهید.
در این حالت در ابتدای روز وقتی انرژی بیشتری دارید می توانید دروس تمرینی را مطالعه و در انتهای روز که انرژی شما کم می شود به مطالعه دروس حفظی و خواندنی بپردازید.

٥- واحد مطالعاتی درسی را که به آن علاقه کمتری دارید را بین دو واحد درسی که به آن ها علاقمند هستید قرار دهید تا با اشتیاق بیشتری به مطالعه مطالب بپردازید.

بنابراین، تنوع مطالعاتی را برای جلوگیری از خستگی ذهن و افزایش کیفیت مطالعه خود رعایت کنید تا بتوانید با مرور بیشتر مطالب در طول هفته، به تثبیت آنها کمک کنید و در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.

27 روز قبل  

تعداد مشاهده 377