ریاضیم خوبه و عاشق ریاضیم. درس های مفهومیم هم بهتر از حفظیاتمه ولی خیلی بی دقتم. میترسم نمیدونم از پسش بر بیام یا نه؟


ریاضیم خوبه و عاشق ریاضیم. درس های مفهومیم هم بهتر از حفظیاتمه ولی خیلی بی دقتم. میترسم نمیدونم از پسش بر بیام یا نه؟

سلام

١- ابتدا لیست تمامی بی دقتی های خود را با که با استفاده از تحلیل آزمون های خود پیدا کرده اید، یادداشت کنید و حتما شب قبل از آزمون های آزمایشی خود آن ها را مرور کنید تا ذهن شما نسبت به آن بی دقتی حساس شده و میزان بی دقتی های شما کاهش پیدا کند.

٢- نوع بی دقتی های خود را پیدا کنید، برای مثال اگر در محاسبات بی دقتی دارید،سعی کنید در ابتدا تمامی محاسبات را بنویسید تا بتوانید قسمت هایی را که در آن ها بی دقتی می کنید، پیدا کنید.

٣-  از چرک نویس های کوچک استفاده کرده و سعی کنید مرتب بنویسید. زیرا یکی از دلایل بی دقتی در آزمون سراسری کمبود فضا برای محاسبات است به این صورت شما می توانید با تمرین کافی این مشکل را حل کنید و به صورت مرتب و کامل پاسخنامه خود را پر کنید.

٤- یکی از عوامل تأثیر گذار روی دقت، داشتن خواب کافی در طول روز است. روزانه ٦/٥ الی ٨/٥ ساعت مطالعه کرده و سعی کنید ساعت خواب و بیداری ثابتی داشته باشید. شب قبل از آزمون های آزمایشی خود تا نیمه های شب بیدار نمانید تا بتوانید با حداکثر دقت امتحان خود را برگزار نمایید.

بنابراین حتما لیست بی دقتی های خود را یادداشت کرده و با تمرین روش های افزایش دقت که در بالا ذکر شد بر بی دقتی های خود غلبه کرده تا در آزمون سراسری نتیجه مورد نظر خود را کسب نمایید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 446