روش صحیح مرور چگونه است؟


روش صحیح مرور چگونه است؟

سلام

١- به دلیل اینکه در آزمون هایی نظیر آزمون سراسری؛ سرعت عمل بالا یکی از عوامل موفقیت است، شما نیاز دارید اطلاعات را به درستی به حافظه بلندمدت خود منتقل کرده تا بتوانید بازیابی سریعی داشته باشید.

٢- بسیاری از داوطلبان مرور را با دوباره خواندن اشتباه می گیرند که همین مسئله سبب طولانی شدن زمان مرور آن ها خواهد شد. به این نکته توجه داشته باشید که مرور یادآوری ذهنی مطالب یادگرفته شده است. شما باید با استفاده از خلاصه نویسی های خود این کار را انجام دهید.

٣- در مورد دروس تمرینی، به این صورت که ابتدا عنوان اصلی را مشاهده کرده و سعی کنید نکات اصلی را یادآوری نمایید، سپس با دیدن نکات اصلی؛ نکات فرعی را یادآوری کنید.

٤- در دروس خواندنی، در صورتیکه در درس مورد نظر از حاشیه نویسی استفاده کرده اید؛ ابتدا الگوی یادآوری ابتدای درس را مشاهده کرده و سعی کنید محتوای کلی درس را یاد آوری نمایید. سپس با دیدن عناوین پاراگراف ها، محتوای کلی آن ها را یادآوری نمایید.

٥-  در دروس حفظی، همانطور که در سایت گزینه دو به شما آموزش داده شد، برای خلاصه نویسی لغات بهتر است از روش فیش نویسی استفاده کنید. بنابراین مرور فیش های مورد نظر به این صورت است که لغت روی فیش را مشاهده کرده و سعی می کنید معنی آن را یادآوری نمایید.

٦- همچنین با استفاده از روش صحیح مرور شما می توانید به راحتی نقاط فراموشی خود را شناخته و آن ها را دقیقا به خاطر بسپارید و  قسمت هایی را که هنوز به یاد دارید را یادآوری می کنید و به این ترتیب مطالب فراموش نشده را حفظ و تثبیت خواهید کرد.

٧- به دلیل اینکه شما به دفعات خلاصه نویسی های خود را مرور کرده و فقط برخی قسمت ها را دوباره می خوانید، سرعت مرورتان بالاتر خواهد رفت.

بنابراین حتما مرورهای خود را مطابق با آن چه در بالا ذکر شد، انجام دهید تا بتوانید با شناسایی دقیق نقاط فراموشی خود و تثبیت قسمت های فراموش نشده، اطلاعات را به حافظه بلندمدت خود منتقل کنید تا در آزمون سراسری بتوانید با سرعت عمل بالایی به سوالات پاسخ دهید و نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 732