طی چند آزمونی که دادم خیلی غلط دارم. چکار کنم تا تعداد غلط کم بشه؟


طی چند آزمونی که دادم خیلی غلط دارم. چکار کنم تا تعداد غلط کم بشه؟

سلام

١- پاسخ به تمامی سوالات آزمون الزامی نیست و همانطور که در کارنامه های رشته های قبولی موجود در سایت و کانال گزینه دو مشاهده می کنید با کسب درصد ۶۰ تا ۷۰ می توانید به موفقیت دست پیدا کنید. بنابراین حتما از تکنیک حداقل سوال استفاده کنید.

٢- توقع بالا سبب به وجود آمدن استرس شده و احتمال خطا را افزایش می دهد. در هر آزمون سعی کنید میزان کمی پیشرفت کنید.  

٣- علت پاسخ های غلط خود را پیدا کنید.
در صورتیکه علت پاسخ های اشتباه شما معلومات است، سعی کنید از منابع کمک آموزشی مناسب با سطح خود استفاده کنید.
و در صورتیکه بی دقتی دلیل پاسخ های اشتباه شما است، لیست بی دقتی های خود را یادداشت کرده و شب قبل از آزمون آن ها مرورکرده تا میزان خطاهای شما کاهش پیدا کند.
البته می توانید با استفاده از کارنامه های تحلیل آزمون موجود در سایت گزینه دو نیز علت عدم پاسخ صحیح به سوالات را بیابید.

٤- اگر تعداد غلط های شما به دلیل اشتباه وارد کردن گزینه ها می باشد، هر ١٠ سوال، شماره سوال و گزینه های وارد شده را کنترل کرده تا میزان خطای شما به حداقل برسد.

٥- دور داده ها و افعال سوالات خط بکشید.
از اشتباهات رایج داوطلبان، عدم توجه به داده ها و افعال سوال می باشد بنابراین حتما تکنیک را انجام داده تا میزان خطاهای ناشی از این اتفاق را کاهش دهید.

بنابراین سعی کنید با استفاده از تکنیک حداقل سوال و کاهش توقعات خود سعی کنید در هر آزمون میزان کمی نسبت به آزمون قبل پیشرفت کنید و با مشخص کردن علت پاسخ های اشتباه خود با تحلیل آزمون در هر آزمون میزان کمی پیشرفت کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 493