گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 96 با آزمون های آزمایشی گزینه دو


گزارش کلی تطبیق آزمون سراسری 96 با آزمون های آزمایشی گزینه دو

 

 

جهت مشاهده گزارش جزئی به تفکیک گروه های آزمایشی، بر روی گروه آزمایشی مورد نظر کلیک نمایید.

گروه ریاضی

گروه تجربی

گروه انسانی

 

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 35666