چطور از وقتمون درست استفاده کنیم؟


چطور از وقتمون درست استفاده کنیم؟

سلام

١- از یک برنامه مطالعاتی کمک بگیرید و مطابق با برنامه درس بخوانید زیرا یک برنامه مسنجم و متعادل به شما کمک می کند تا از شیوه درس خواندن خود مطمئن شده و با اشتیاق بیشتری ساعت مطالعه خود را بالا ببرید و از زمان خود حداکثر استفاده را ببرید.
پیشنهاد می شود در همین تابستان با استفاده از برنامه ها و آزمون های گام اول پیشروی نمایید تا علاوه داشتن برنامه دقیق در طول تابستان، به دلیل برگزاری آزمون جدیت کافی برای انجام برنامه داشته باشید.

٢- در صورتیکه علاقه به قبولی در کدرشته هاى پرطرفدار دارید، باید بیشترین زمان ممکن در روز را به مطالعه اختصاص دهید.
اگر ٨ ساعت به خواب و ٤ ساعت به کارهاى متفرقه (استراحت هاى میان مطالعه ، وعده هاى غذایى و ...) اختصاص دهید، باید ١٠ تا ١٢ ساعت در روزهای تعطیل و ٥ تا ٦ ساعت در روزهای مدرسه را به اموزش  (کلاس و مطالعه و تست و ... ) بپردازید.
 
٣- ساعت مطالعه و تعداد تست خود را یادداشت کنید و سعی کنید آن ها را هرروز افزایش دهید این کار به شما کمک می کند هر روز از زمان، نهایت استفاده را بکنید. برای این کار  هدف خود را یادداشت کرده و آن ها هرروز جلوی چشمان خود قرار دهید.
داشتن هدف به شما کمک می کند با انگیزه بیشتری به انجام برنامه مطالعاتی خود بپردازید.

بنابراین برای حداکثر استفاده از زمان خود باید با استفاده از یک برنامه مطالعاتی منسجم پیشروی کرده و سعی کنید هر روز ساعت مطالعه و تعداد تست خود را یادداشت کرده و آن را افزایش دهید تا زمان را در کنترل داشته باشید و بتوانید به درستی مطالعه داشته باشید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 542