چراباید ورزش کنیم؟ چه ورزش هایی باشه خوبه؟


چراباید ورزش کنیم؟ چه ورزش هایی باشه خوبه؟

سلام

١- ورزش با رساندن اکسیژن بیشتر به خون، باعث ایجاد نشاط شده و بر عملکرد ذهن و یادگیری شما تاثیرکذار است. همچنین انجام ورزش سبب می شود تمرکز شما بیشتر شود.

٢- همچنین ورزش و دویدن سبب ترشح هورمون اندروفین در بدن شما شده که سبب ایجاد نشاط  و کاهش استرس می شود.

٣- به طور منظم و هرروز به مدت ١٥ الی ٣٠ دقیقه ورزش کنید. این ورزش ها بهتر است ورزش های هوازی مانند طناب زدن، دویدن، راه رفتن سریع و... باشد.

٤- همچنین پیشنهاد می شود بین ساعت مطالعه و ابتدا و انتهای  هر فعالیت هوازی، از تمرینات کششی استفاده شود. هر حرکت کششی باید بین بیست تا سی ثانیه به طول انجامد و حداقل دو الی سه بار متوالی تکرار شود.

بنابراین حتما ورزش (مخصوصا ورزش های هوازی) را در برنامه خود قرار داده وسعی کنید با انجام مرتب این ورزش ها علاوه بر نشاط و تندرستی بر خستگی و عدم تمرکز خود غلبه نمایید

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 421