تست می زنم اما معمولا چیزی یادم نمیاد و باید جواب رو ببینم و یا اینکه اصلا نمی تونم تو زمان حل کنم و زمان خیلی طول می کشه.


تست می زنم اما معمولا چیزی یادم نمیاد و باید جواب رو ببینم و یا اینکه اصلا نمی تونم تو زمان حل کنم و زمان خیلی طول می کشه.

سلام

١- تست آموزشی یکی از مراحل تکمیل یادگیری شما است و هدف از این تست سنجش اطلاعات شما نیست.

٢- با جزوه و کتاب باز تست آموزشی بزنید و در صورتیکه نتوانستید پاسخ سوال را بیابید ابتدا به جزوه و کتاب درسی خود و در نهایت به پاسخ نامه مراجعه کرده و در صورتیکه تست نکته جدیدی داشت آن را وارد خلاصه نویسی های خود نمایید.

٣- برای دروس تمرینی که نیاز به تمرین و تست زیادی دارند بیشتر زمان واحد خود را به زدن تست اختصاص دهید و برای دروس خواندنی که نیاز به استدلال و حفظ کردن دارند بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به مطالعه اختصاص دهید برای مثال در دروس تمرینی اگر واحد مطالعاتی شما ٩٠ دقیقه ای است باید ٦٠ دقیقه را به تست زنی و بقیه زمان را به مطالعه و برای دروس خواندنی باید ٦٠ دقیقه  را به مطالعه و بقیه زمان را به تست زنی اختصاص دهید.

٤- زمان را در حل این تست ها در نظر نگیرید و سعی کنید هر تست را در مدت زمان ٢ الی ٥ دقیقه پاسخ دهید. هنگامیکه در هر درس به تسلط رسیدید می توانید به شیوه زماندار تست زنی کنید.

بنابراین حتما زدن تست به شیوه آموزشی را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید و آن را به زمان دیگری موکول نکنید.برای هر نوع درس اعم از خواندنی و تمرینی زمان مناسب تست زنی را در هر واحد قرار دهید تا بتوانید با افزایش میزان تست زنی خود در هفته به تسلط و یادگیری لازم در هر مبحث دست پیدا کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 337