لغت در ذهنم نمی مونه. کلافه شدم دو ساله دارم می خونم. راه حلی هست؟


لغت در ذهنم نمی مونه. کلافه شدم دو ساله دارم می خونم. راه حلی هست؟

سلام

١- لغات، از جمله لغات زبان، عربی و ادبیات از نوع دروس حفظی هستند و برای یادگیری آن ها نیاز به تمرین و تکرار زیادی دارید.

٢- لغات را فیش نویسی نمایید.
فیش،برگه کوچکی است که یک طرف آن را لغت مورد نظر را نوشته و در طرف دیگر آن مترادف یا جمله ای که معنای کلمه را به شما یادآوری می کند،بنویسید زیرا بهترین راه یادگیری لغات، استفاده آن ها در جمله است.

٣- لغات را مرور نمایید.
بهتر است مرور این لغات را در قسمت فعالیت های مستمر برنامه مطالعاتی خود قراردهید.
برای مثال دو شب در هفته لغات زبان را مرور کنید تا این لغات وارد حافظه بلندمدت شما شوند.

بنابراین برای یادگیری بهتر لغات که از نوع دروس حفظی هستند، باید آن ها را فیش نویسی کنید و با مرور پی در پی این مباحث به تسلط کافی دست پیدا کرده و در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 325