سلام، من لغت تو ذهنم نمی مونه. کلافه شدم دو ساله دارم می خونم. راه حلی هست؟


سلام، من لغت تو ذهنم نمی مونه. کلافه شدم دو ساله دارم می خونم. راه حلی هست؟

سلام

١- لغات، از جمله لغات زبان، عربي و ادبيات از نوع دروس حفظي هستند و براي يادگيري آن ها نياز به تمرين و تكرار زيادي داريد.

٢- لغات را فيش نويسي نماييد.
فيش،برگه كوچكي است كه يك طرف آن را لغت مورد نظر را نوشته و در طرف ديگر آن مترادف يا جمله اي كه معناي كلمه را به شما يادآوري مي كند،بنويسيد زيرا بهترين راه يادگيري لغات، استفاده آن ها در جمله است.

٣- لغات را مرور نماييد.
بهتر است مرور اين لغات را در قسمت فعاليت هاي مستمر برنامه مطالعاتي خود قراردهيد.
براي مثال دو شب در هفته لغات زبان را مرور كنيد تا اين لغات وارد حافظه بلندمدت شما شوند.

بنابراين براي يادگيري بهتر لغات كه از نوع دروس حفظي هستند، بايد آن ها را فيش نويسي كنيد و با مرور پي در پي اين مباحث به تسلط كافي دست پيدا كرده و در آزمون سراسري به موفقيت دست پيدا كنيد.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 287