مدرسمون هنوز شروع نشده و خیلی راحت می تونم با برنامه های گام اول درس بخونم تازه وقت اضافه بیارم. اما نمی دونم مشکلم چیه که 4 ساعتم بالاتر نمیره.


مدرسمون هنوز شروع نشده و خیلی راحت می تونم با برنامه های گام اول درس بخونم تازه وقت اضافه بیارم. اما نمی دونم مشکلم چیه که 4 ساعتم بالاتر نمیره.

سلام


1- ابتدا باید دلیل های تعلل خود را یادداشت کرده و برای آن ها راه حل پیدا کنید.
مثلا اگر علت تعلل شما بی انگیزگی است، حتما لیست اهداف خود را یادداشت کرده و آن را هرروز جلوی چشمان خود قرار دهید  و رسیدن به اهداف خود را باور کنید. زیرا داشتن هدف محرک انجام هرکار و فعالیتی است.
هر روز زمانی را به مرور اهداف خود اختصاص دهید تا انگیزه و انرژی لازم را کسب کنید.

2- هر روز میزان کمی ساعت مطالعه خود را افزایش دهید.
برای این کار باید حجمی زمانی مطالعه کنید.
به این صورت که تعداد تست و صفحاتی که در هر واحد مطالعاتی باید مطالعه کنید مشخص کرده و سعی کنید این مقدار را افزایش دهید.
برای مثال مشخص کنید در مدت ٩٠ دقیقه می خواهید ٥ صفحه دینی  مطالعه کرده و ٢٠ تست بزنید، سپس در واحد های بعدی این اعداد را به ٧ صفحه و ٢٥ تست برسانید.

3- از یک برنامه مطالعاتی متعادل استفاده کنید.
داشتن برنامه منظم و متعادل به شما کمک می کند بدون نگرانی از فراموش کردن سرفصل ها به مطالعه و مرور مطالب بپردازید.
شما می توانید استفاده از برنامه های مطالعاتی موجود در سایت گزینه دو  را ادامه دهید.

4- همچنین شرکت در یک آزمون آزمایشی، به شما کمک می کند برنامه مطالعاتی خود را با جدیت انجام دهید. پیشنهاد می شود در آزمونهای حضوری و آنلاین گام اول شرکت کنید تا بتوانید از همین تابستان روند مطالعاتی مناسبی داشته باشید.

بنابراین سعی کنید با برنامه مطالعاتی متعادل  پیش بروید، دلایل دلیل اهمال کاری خود را پیدا کنید و با استفاده از روش مطالعه حجمی زمانی ساعت مطالعه خود را افزایش داده و به ساعت مطالعه مطلوب خود دست پیدا کنید.
 

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 290