آزمون های گام اول رو چطور باید تحلیل کنیم؟


آزمون های گام اول رو چطور باید تحلیل کنیم؟

سلام
1- در تحلیل آزمون،تمامی سوالات اعم از غلط، نزده و صحیح را بررسی کنید. البته تحلیل آزمون گرینه دو، به شما کمک خواهد کرد تا متناسب با وضعیت پاسخگویی در هر درس، در مورد اقداماتی که باید برای تسلط و یادگیری موضوع انجام دهید، تصمیم گیری نمایید.

2- حتما سوالاتی که در آزمون درست پاسخ صحیح داده اید نیز بررسی کنید، زیرا ممکن است راه حلی ساده تر از راه حل فعلی شما ارائه شده باشد .
همچنین سوالاتی که نکته دار هستند علامتدار کرده و نکات آن ها را وارد خلاصه نویسی های خود کرده و سعی کنید آن ها را مرور کنید.

3- اگر علت عدم پاسخگویی به سؤالات در آزمون، معلومات است، پیشنهاد می شود از ابزاهای کمک آموزشی مناسب (نظیر کتاب تست و یا کلاس) استفاده نمایید تا مدت زمان یادگیری مباحث کاهش یابد و بتوانید برای تکمیل آموخته های خود از تست زنی به شیوه آموزشی استفاده کنید.

4- اما اگر علت عدم نتیجه گیری، بی دقتی در آزمون های آزمایشی است، توصیه می شود لسیت بی دقتی های خود را یادداشت کرده و روز قبل از آزمون آزمایشی، لیست را مرور کنید تا میزان بی دقتی های شما کاهش یابد.

5- علت پاسخ ندادن به سوالات را نیز بیابید.
درصورتیکه به دلیل کمبود وقت نتوانسته اید به سوالات پاسخ دهید، باید با افزایش تعداد تست آموزشی و ایجاد تسلط روی مباحث این مشکل را رفع نمایید.

6- همچنین اگر علت عدم پاسخگویی شما مفهومی بودن سوالات  یا متوجه نشدن دروس باشد، می توانید با مطالعه دقیق و مجدد مطالب و زدن تست های آموزشی فراوان، مطالب را به صورت عمقی در ذهن خود تثبیت نمایید.

7- البته بسیاری از راه کارها در کارنامه های مشاوره ای پس از هر آزمون در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

8- پس از آزمون و استراحت چند ساعته تحلیل آزمون را در همان روز آزمون انجام دهید.
زیرا با گذشت زمان، مشکلات و راه حل های آزمون را از یاد خواهید برد و تحلیل آزمون شما دقیق نخواهد بود.

بنابراین تحلیل آزمون های آزمایشی را جدی گرفته وسعی کنید پس از آزمون این روند را انجام داده و تمامی سوالات را بررسی کنید، تا بتوانید با تصمیمات راهبردی دقیق ادامه راه را طی کنید.

27 روز قبل  

تعداد مشاهده 346