‏‎سلام من امسال هر كاري مي كردم ساعت مطالعه ام بالا نمي آمد. الان خيلي نگران سال چهارمم چه بايد انجام داد؟


‏‎سلام من امسال هر كاري مي كردم ساعت مطالعه ام بالا نمي آمد. الان خيلي نگران سال چهارمم چه بايد انجام داد؟

سلام


1- ابتدا بايد دليل هاي تعلل خود را يادداشت كرده و براي آن ها راه حل پيدا كنيد.
مثلا اگر علت تعلل شما بي انگيزگي است، حتما ليست اهداف خود را يادداشت كرده و آن را هرروز جلوي چشمان خود قرار دهيد  و رسیدن به اهداف خود را باور کنید. زیرا داشتن هدف محرک انجام هرکار و فعالیتی است.
هر روز زمانی را به مرور اهداف خود اختصاص دهید تا انگيزه و انرژي لازم را كسب كنيد.

2- هر روز ميزان كمي ساعت مطالعه خود را افزايش دهيد.
براي اين كار بايد حجمي زماني مطالعه كنيد.
به اين صورت كه تعداد تست و صفحاتي كه در هر واحد مطالعاتي بايد مطالعه كنيد مشخص كرده و سعي كنيد اين مقدار را افزايش دهيد.
براي مثال مشخص كنيد در مدت ٩٠ دقيقه مي خواهيد ٥ صفحه ديني  مطالعه كرده و ٢٠ تست بزنيد، سپس در واحد هاي بعدي اين اعداد را به ٧ صفحه و ٢٥ تست برسانيد.

3- از يك برنامه مطالعاتي متعادل استفاده كنيد.
داشتن برنامه منظم و متعادل به شما كمك مي كند بدون نگراني از فراموش كردن سرفصل ها به مطالعه و مرور مطالب بپردازيد.
شما مي توانيد از برنامه هاي مطالعاتي موجود در سايت و كانال گزينه ٢ استفاده كنيد.

4- همچنين شركت در يك آزمون آزمايشي، به شما كمك مي كند برنامه مطالعاتي خود را با جديت انجام دهيد. پيشنهاد مي شود در آزمونهاي حضوري و غيرحضوري گام اول شركت كنيد تا بتوانيد از همين تابستان روند مطالعاتي مناسبي داشته باشيد.

بنابراين سعي كنيد با برنامه مطالعاتي متعادل  پيش برويد، دلايل دليل اهمال كاري خود را پيدا كنيد و با استفاده از روش مطالعه حجمي زماني ساعت مطالعه خود را افزايش داده و به ساعت مطالعه مطلوب خود دست پيدا كنيد.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 328