خلاصه نویسی درست چطوریه؟


خلاصه نویسی درست چطوریه؟

سلام

١- دروس از نظر مباحث به سه دسته دروس تمرینی، دروس خواندنی و دروس حفظی، تقسیم بندی می شوند که متناسب با هر درس نوع خلاصه نویسی و رسم الگوهای یادآوری متفاوت است.

٢- دروس تمرینی دروسی هستند که برای یادگیری،نیاز به حل تمرین و تست زنی زیادی دارند.دروسی مانند ریاضی، فیزیک، مسائل اقتصاد، عربی اختصاصی، مسائل زیست شناسی و... از این دست هستند.
خلاصه نویسی این دروس به صورت رسم الگوهای یادآوری می باشد به این صورت که ابتدا عنوان نوشته شده، سپس نکات اصلی و در نهایت نکات فرعی نوشته شوند.

٣- دروس خواندنی دروسی هستند که برای یادگیری و حفظ کردن آن ها نیاز به استدلال دارید. دروسی مانند دین و زندگی، زیست شناسی، تعاریف فیزیک و شیمی، روان شناسی، فلسفه و... مثال هایی از این دروس هستند.
خلاصه نویسی این دروس به صورت حاشیه نویسی است، به این صورت که دور کلمات مهم خط کشیده و نکات را در حاشیه کتاب درسی خود وارد نمایید.

٤- دروس حفظی دروسی هستند که باید با تکرار مداوم آن ها را حفظ کرد و نیاز به استدلال خاصی ندارند. مانند لغات ادبیات، لغات زبان، لغات عربی، تاریخ ادبیات، فرمول های اقتصاد و.....
شیوه خلاصه نویسی این دروس به صورت فیش نویسی است.
فیش برگه کوچکی است که یک سمت آن لغت و در سمت دیگر آن مترادف یا توضیح لغت مورد نظر خود را نوشته و سعی کنید آن ها را هر شب سی دقیقه مرور کنید.

بنابراین دروس را بر حسب ویژگی های آن ها خلاصه نویسی کرده و به این نکته توجه داشته باشید که این کار شاید در ابتدا وقت گیر باشد ولی در دوره های جمع بندی سبب صرفه جویی در زمان شما خواهد شد.

26 روز قبل  

تعداد مشاهده 893