معلممون میگه همیشه قبل کلاس پیش خوانی کنید. چه جوری باید باشه و چرا مهمه ؟


معلممون میگه همیشه قبل کلاس پیش خوانی کنید. چه جوری باید باشه و چرا مهمه ؟

سلام

١- برای یادگیری دقیق تر و عمیق تر مطالب باید قبل از حضور در کلاس آن ها را پیشخوانی کرده و سوال گذاری نمایید.

٢- پیشخوانی باید به صورت بررسی اجمالی فصل یا بخش مورد نظر شما باشد با هدف آشنایی کلی با فصل. در این مرحله به این مفهوم برسید که قرار است چه چیزی را یاد بگیرید (این کار انگیزه شما را نیز برای ادامه مطالعه موضوع بیشتر می کند.)

٣- توجه داشته باشید که مرحله پیشخوانی فقط برای ایجاد آمادگی اولیه است و برای هر فصل یک الی سه دقیقه نیاز به زمان دارد. در صورت مطالعه عمیق تر و جدی تر و یا اختصاص زمان بیشتر، احساس کاذب یادگیری ایجاد می شود که سبب کاهش تمرکز و جدیت شما در مرحله یادگیری خواهد شد.

٤- از طرح چند سوال با استفاده از اطلاعات مرحله پیشخوانی استفاده کنید. این کار سبب می شود تمرکز و کنجکاوی شما بیشتر شود و مطالب را با عمق بیشتری یاد بگیرید. در صورتیکه امکان طرح سوال را ندارید از چند نمونه تست از کتاب های کمک آموزشی خود استفاده نمایید.

بنابراین پیش از شروع مطالعه حتما پیش خوانی و طرح سوال را انجام دهید تا ذهن شما کنجکاو شده تا در مرحله یادگیری، یادگیری شما دقیق تر و عمیق شود.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 289