همیشه مطابق برنامه می خونم ولی در بعضی درس ها وقت کم میارم و نمیرسم کارها رو تموم کنم. الان همش نگرانم در سال کنکور به مباحث نرسم.


همیشه مطابق برنامه می خونم ولی در بعضی درس ها وقت کم میارم و نمیرسم کارها رو تموم کنم. الان همش نگرانم در سال کنکور به مباحث نرسم.

سلام

١- به صورت حجمی - زمانی مطالعه نمایید.
مطالعه حجمی و زمانی یعنی این که در واحد درس مورد نظر خود میزان صفحات وتعداد تست خود را مشخص کرده و سعی کنید مطابق همین هدف جلو بروید و پس از هربار مطالعه سعی کنید کمی این مقدار را افزایش دهید.برای مثال در درس ادبیات مشخص کنید ١ درس را در مدت ١:٣٠ ساعت خواهید خواند.
در هر واحد تعداد تست و صفحات را بشمارید و سعی کنید هربار این تعداد را کمی افزایش دهید.
برای مثال اگر در درس ادبیات ٦ صفحه را در ١:٣٠ ساعت مطالعه می کنید، در واحد بعدی مطالعه هدف گذاری شما باید مطالعه ٧ صفحه در همین مدت زمان باشد.

۲- از واحدهای جبرانی خود برای درس هایی که از برنامه عقب می افتید استفاده کنید.

۳- از خلاصه نویسی استفاده کنید، خلاصه نویسی به شما کمک می کند با تمرکز و سرعت بیشتری به مطالعه مباحث بپردازید. بهتر است شیوه صحیح خلاصه نویسی را مطابق آنچه در سایت گزینه دو به شما آموزش داده شده است، انجام دهید.

۴- هنگام زدن هر تست آموزشی، زمان زیادی را روی تست ها مکث نکنید، پیشنهاد می شود روی هر تست بین ۲ الی۵ دقیقه زمان بگذارید و در صورت عدم پیدا کردن پاسخ،از پاسخنامه یا کتاب درسی یا جزوه دبیر خود کمک بگیرید. زیرا تست آموزشی تکمیل کننده یادگیری شما است و شما باید برای یادگیری بیشتر تعداد تست خود را بالا ببرید.

۵- در صورتیکه سرعت کم شما به دلیل ضعف علمی است، بهتر است از منابع کمک آموزشی مناسب از قبیل منابع تست زنی مناسب، کلاس و... استفاده کنید.

بنابراین اولویت شما باید  مطالعه حجمی-زمانی و استفاده از واحدهای جبرانی باشد و سعی کنید با استفاده از کارنامه های آزمون سطح علمی خود را شناخته و برای انتخاب منبع کمک آموزشی مناسب اقدام کنید.

20 روز قبل  

تعداد مشاهده 554