سلام، ببخشيد من توي كلاس اصلا نمي تونم خوب گوش بدم به حرفاي معلمم، نمي دونم چه كار كنم. امسال خيلي مهمه و مي خوام از اولش خوب باشم.


سلام، ببخشيد من توي كلاس اصلا نمي تونم خوب گوش بدم به حرفاي معلمم، نمي دونم چه كار كنم. امسال خيلي مهمه و مي خوام از اولش خوب باشم.

سلام

١- قبل از شروع کلاس حتما نکات جلسه قبل را مرور کنید و حتما به مدت دو الی سه دقیقه مطالب را پیشخوانی و سوال گذاری نمایید. این عمل سبب می شود ذهن شما در كلاس کنجکاو شده و مباحث را با تمركز بیشتری یاد بگیرید.

٢- در کلاس یادداشت برداری کنید. یادداشت برداری به شما کمک می کند تا ذهن شما به مسائل متفرقه نپردازد و با تمرکز بیشتری مطالب را آموخته و یادگیری شما عمیق تر شود.البته سعی نکنید تمامی موارد را یادداشت کنید. بهتر است مطالب اصلی را بنویسید.

٣- به حرکات معلم دقت کنید. برای مثال اگر صدای معلم شما یکنواخت است به حرکات دست او توجه کنید یا چشم های خود را ببندید و چند نفس عمیق بکشید.

٤- بحث و درگیری ذهنی هرچه بیشتر با معلم بهترین راه حل برای فهمیدن مطالب است و مطالب را برای شما جالب تر می کند. در کلاس حتما فعال باشید و سوال بپرسید.

٥- در پایان کلاس، چند دقیقه کوتاه را برای خلاصه نویسی کلاس روزتان اختصاص دهید. به این صورت می توانید به راحتی بین نکات اصلی و صحبت های دبیر ارتباط برقرار کرده و مطالب را عمیق تر متوجه شوید.

بنابراین حتما حضور فعال در کلاس داشته باشید و با پیش خوانی و سوال گذاری پیش از جضور در کلاس درس و یادداشت برداری مطالب مهم باعث شوید مطالب عمیق تر و با کیفیت بیشتری در ذهن شما قرار بگیرند.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 301