نمیتونم نشسته درس بخونم و برای درس های حفظی مجبورم راه برم و خیلی وقتو انرژی میگیره و حس میکنم هیچی نمیفهمم. چطور این عادتو ترک کنم؟


نمیتونم نشسته درس بخونم و برای درس های حفظی مجبورم راه برم و خیلی وقتو انرژی میگیره و حس میکنم هیچی نمیفهمم. چطور این عادتو ترک کنم؟

سلام

١- راه رفتن در هنگام مطالعه یکی از عواملی است که سبب حواس پرتی و درگیری بخشی از ذهن شما خواهد شد. علاوه بر این، اینکار سبب کاهش سرعت مطالعه شما شده و باید حتما این عادت را ترک کنید.

٢- شرایط یادگیری و یادآوری باید شبیه به هم باشند. بنابراین اگر شما می خواهید یادآوری خوبی در امتحانات نهایی داشته باشید، باید شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان (هر دو نشسته) باشد.

٣- راه رفتن زیاد سبب ایجاد خستگی شده و همین موضوع کاهش تمرکز و یادگیری شما را نیز به همراه دارد.

٤- سعی کنید با انجام فعالیت های دیگر از قبیل یادداشت برداری، افزایش سرعت مطالعه و تست زنی و... فضای خالی ذهن خود را پر کنید تا بتوانید این عادت خود را به تدریج برطرف نمایید.

بنابراین حتما شرایط فیزیکی مطالعه را رعایت کرده و سعی کنید از انجام کارهایی که سبب کاهش تمرکز و درگیری ذهنی شما می شوند بپرهیزید. همچنین عادات مطالعاتی خود را اصلاح کنید تا شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان شده و در امتحانات نهایی نتیجه دلخواه خود را کسب کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 266