عربی رو چطوری بخونیم؟


عربی رو چطوری بخونیم؟

سلام

١- قسمت لغات درس عربی، از نوع دروس حفظی هستند، یعنی برای یادگیری آن ها نیاز به استدلال نیست و باید با تکرار و مرور فراوان حفظ شوند. برای یادگیری این مبحث از فیش نویسی استفاده نمایید. فیش ها برگه های کوچکی هستند که یک طرف آن را لغت نوشته و در سمت دیگر آن مترادف یا جمله ای که معنی آن کلمه را به شما یادآور می شود، یادداشت کنید وسعی کنید معنی کلمات را در جمله یادبگیرید. همچنین لغات خود را به دفعات مرور کنید.

٢- در قسمت ترجمه، پس مطالعه و فیش نویسی لغات، ابتدا متن درس را به صورت دقیق ترجمه نمایید و سپس به سراغ قسمت کارگاه ترجمه رفته و تمرین های آن را نیز حل کنید.

٣- ابتدا قواعد جزوه و کتاب درسی را مطالعه کرده؛ و حتما تمرین های کتاب درسی را حل کنید و هر درس را خط به خط مطالعه کرده و سعی کنید جملات را تجزیه و تحلیل کرده و آن ها را معنی کنید. در نهایت برای تست زنی، ابتدا تمرین های موضوعی تمرین کرده و پس از تثبیت یادگیری خود تمرین های ترکیبی را نیز حل کنید.

٤- نمونه سوالات امتحانات نهایی سال های گذشته را حل کنید. این کار به شما کمک می کند با نگرش طراحان سوال بیشتر آشنا شوید و در امتحان با آرامش بیشتری به سوالات پاسخ دهید.
همچنین توصیه می شود، خود را به جای طراح سوال گذاشته و یک الی دو نمونه امتحان (با بارم بندی نهایی) طرح کنید. این کار به شما کمک می کند توجه بیشتری به جزئیات داشته باشید و کیفیت مطالعه شما را افزایش می دهد.

بنابراین با انتخاب شیوه صحیح مطالعه و تمرین در هر قسمت درس عربی و حل تمرین به تعداد زیاد در این درس می توانید به تسلط بالایی در امتحانات نهایی دست پیدا کنید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 412