باید درس هایی مثل دینی رو. به شیوه لایه ای بخونیم. چرا این کارو می کنیم و دقیقتر توضیح دهید


باید درس هایی مثل دینی رو. به شیوه لایه ای بخونیم. چرا این کارو می کنیم و دقیقتر توضیح دهید

سلام

١-  روش مطالعه دروس خواندنی، شیوه لایه ای است، زیرا این دروس ابتدا نیاز به تحلیل و استدلال داشته و سپس باید مطالعه و حفظ شوند. مانند دین وزندگی، زیست شناسی و....

٢-  این روش این گونه است که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسید، این بار کل صفحه را برای خود توضیح دهید و همین روند را ادامه دهید تا به انتهای درس برسید.

٣-  این کارسبب جلوگیری از وسواس خواهد شد زیرا با استفاده از این روش شما می توانید مطالبی را که یادنگرفته اید شناسایی کنید و یادبگیرید و مطالبی را که یادگرفته اید را تثبیت نمایید. همچنین شما مطمئن خواهید بود که بسیاری از مطالب را به خاطر سپرده اید و می توانید با تسلط کافی به  سوالات پاسخ دهید.

٤-  همچنین به دلیل اینکه شما هر پاراگراف و هر صفحه را با تکرار برای خود بازگو می کنید می توانید نقاط فراموشی خود را شناسایی کرده و به راحتی آن ها را به خاطر بسپارید.

٥-  این روش سبب می شود مطالب در ذهن شما ماندگارتر شده و مرورهای سریع تری داشته باشید و همین مسئله سبب می شود مطالب با عمق بیشتری وارد حافظه بلندمدت شما شود.

بنابراین حتما از این شیوه برای مطالعه دروس خواندنی استفاده نمایید تا از وسواش شما جلوگیری شده و نقاط فراموشی خود را بشناسید و با مرور مطالب را سریع تر وارد حافظه بلند مدت خود نمایید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 448