محل مطالعمون باید چه شرایطی داشته باشه؟


محل مطالعمون باید چه شرایطی داشته باشه؟

سلام

١- مکان مطالعه باید ثابت و اختصاصی باشد. یعنی در این محل کار دیگری جز درس خواندن انجام نشود و محل مطالعه شما باید مشخص باشد. این کار سبب شرطی شدگی و جدیت ذهن شما در حین مطالعه شده و تمرکز شما را نیز بالا می برد.

٢- در محیط مطالعه بهتر است عوامل حواس پرتی سمعی حداقل باشد و سکوت کافی بر فضا حاکم باشد تا با تمرکز کافی به مطالعه بپردازید.

٣- داشتن نور و دمای استاندارد یکی دیگر از شرایط محیط مطالعه مناسب است. محیط مطالعه شما نباید خیلی گرم یا سرد باشد، زیرا سبب کاهش کیفیت مطالعه و از دست رفتن تمرکز شما خواهد شد. همچنین نور مناسب سبب می شود چشمان شما کمتر خسته شده و از آسیب های وارده به چشمان جلوگیری می کند.

٤- میز و صندلی مکان مطالعه، باید متناسب با قد شما باشد. به دلیل اینکه داوطلبان زمان های طولانی را در حالت نشسته و مطالعه هستند و عدم تناسب بین میز و صندلی افراد با قد آن ها سبب آسیب های جدی به ستون فقرات شده و خستگی های جسمی را به همراه دارد.

بنابراین باید حتما محیط مطالعه ثابت و اختصاصی داشته باشید و شرایط محیطی از قبیل نور، دما، سکوت و.... را در آن بررسی کنید تا بتوانید با حداکثر تمرکز مطالعه کرده و مطالعه باکیفیتی داشته باشید.

یک ماه قبل  

تعداد مشاهده 396