سلام، چطور ورزش انجام دهیم و چه ورزش هایی باشد خوب است؟


سلام، چطور ورزش انجام دهیم و چه ورزش هایی باشد خوب است؟

سلام

١- به طور منظم و هرروز به مدت ١٥ الی ٣٠ دقیقه ورزش کنید. این ورزش ها بهتر است ورزش های هوازی مانند طناب زدن، دویدن، راه رفتن سریع و... باشد.  
٢- ورزش و دویدن سبب ترشح هورمون اندروفین در بدن شما شده که این هورمون سبب ایجاد نشاط  و کاهش استرس می شود.

٣- با انجام ورزش،شما سبب رسیدن اکسیژن بیشتر به خون خواهید شد و این امر باعث ایجاد نشاط شده و بر عملکرد ذهن و یادگیری شما تاثیرگذار است. همچنین انجام ورزش سبب می شود تمرکز شما بیشتر شود.


٤- بهتر است بین ساعت مطالعه و ابتدا و انتهای هر فعالیت هوازی، از تمرینات کششی استفاده شود. هر حرکت کششی باید بین بیست تا سی ثانیه به طول انجامد و حداقل دو الی سه بار متوالی تکرار شود.

بنابراین در دوره های پایانی حتما ورزش روزانه را در برنامه خود قرار دهید تا بتوانید بر اساس خستگی غلبه کرده و با حداکثر تمرکز به مطالعه بپردازید.
 

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 1235