سلام امتحان های مدرسه ما شروع شده در این موقع ها چقدر درس بخونیم خوبه؟ صبح بخوینم بهتره یا شب؟


سلام امتحان های مدرسه ما شروع شده در این موقع ها چقدر درس بخونیم خوبه؟ صبح بخوینم بهتره یا شب؟

سلام

١- بهتر است ساعت مطالعه شما در روزهایی که امتحان دارید  ٨ الی ٩ ساعت و در روزهای تعطیل  ١١ الي ١٣ ساعت مطالعه کنید. براي اين که بتوانید ساعت مطالعه افزایش دهید،ساعت مطالعه روزانه خود را يادداشت كرده و سعي كنيد هر روز نسبت به روز قبل پيشرفت كنيد.

٢- در مورد اینکه چه زمانی برای مطالعه بهتر است، باید به این نکته توجه داشته باشید که بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید. مطالب حفظی را در انتهای روز مطالعه کنید زیرا در طول شب تثبیت می شوند و مطالب تمرینی در ابتدای روز به دلیل آمادگی بیشتر مطالعه نمایید. البته در صورتیکه عادت دارید  می توانید دروس تمرینی و حفظی را یکی در میان نیز بخوانید و اين مسئله اشکالی نخواهد داشت.


٣- باید با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.

٤- بهتر است در طول روز مطالعه کنید و ساعات مطالعاتی خود را تا نیمه های شب ادامه ندهید، زیرا خواب روز نمی تواند جایگزین مناسبی برای خواب شب باشد. بنابراین لازم است ساعت خواب شما در شب بوده و ساعت بیداری و خواب ثابتی داشته باشید.

بنابراین در ماه های پایانی بیشترین میزان تلاش خود را بکنید و حتما ساعت مطالعه خود را افزايش دهید وسعی کنید در ساعاتی که بیشترین میزان یادگیری را دارید مطالعه کنید تا مطالعه با کیفیتی داشته باشید.
 

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 468