تاریخ برگزاری، مهلت ثبت نام و محدوده بندی آزمون های گام اول 96


تاریخ برگزاری، مهلت ثبت نام و محدوده بندی آزمون های گام اول 96
 

 

  

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

آخرین مهلت ثبت نام

آزمون 1

1 تیر 97

24 خرداد 97

آزمون 2

22 تیر 97

7 تیر 97

آزمون 3

5 مرداد 97

21 تیر 97

آزمون 4

19 مرداد 97

5 مرداد 97

آزمون 5

2 شهریور 97

18 مرداد 97

آزمون 6

23 شهریور 97

8 شهریور 97

 

  

برای مشاهده  محدوده بندی آزمون های حضوری و غیرحضوری تابستان 97 (گام اول 97) کلیک نمایید

یک سال قبل  

تعداد مشاهده 61543