سلام فکر میکنم همه چی رو یادم رفته تو رو خدا راهنماییم کنین.


سلام فکر میکنم همه چی رو یادم رفته تو رو خدا راهنماییم کنین.

سلام

١- از نظر مشاوره ای، سه نوع قصد یادگیری وجود دارد: کنفرانسی، تشریحی و تستی.
اگر مطلبی را به قصد زدن تست (یادآوری جزئیات با دیدن سوال و گزینه ها) مطالعه کنید و بخواهید آن را به صورت کنفرانسی (توضیخ دقیق بدون دیدن جزئیات) یادآوری کنید، قطعا نمی توانید و این دلیلی است که شما فکر می کنید مطالب را فراموش کرده اید. در صورتیکه اگر تست ها و گزینه ها را ببینید، مطالب برای شما تداعی می شود.

٢- در دوران جمع بندی نهایی اگر شما از روش صحیح (مطابق آنچه در سایت و کانال گزینه دو به شما آموزش داده می شود) استفاده کنید، وقتی از خودتان آزمون می گیرید مطالب فراموش شده را متوجه می شوید و سریع آن ها را مرور می کنید. بنابراین نباید نگران باشید زیرا اگر مطلبی را فراموش کرده باشید سریع متوجه خواهید شد و با مرور می توانید مطالب را بازیابی نمایید.

٣- ضمنا تمامی مباحث خواندنی (که فراموشی آنها در آزمون ها مشخص نمی شود) در دوران جمع بندی نهایی چندین بار مرور و دوره خواهند شد.

بنابراین نگران مطالب فرموش شده نباشید. اولا مطالب را به شیوه درست بازیابی کنید، ثانیا در دوران جمع بندی نهایی با گرفتن آزمون از خودتان می توانید نقاط فراموش را پیدا کرده و مرور کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 367