‏‎سلام .دارم روزي ٨ ساعت درس مي خونم. اين زمان بايد چند ساعت روزانه خوند؟ چيكار كنم بياد بالا اين ٨ ساعت ؟


‏‎سلام .دارم روزي ٨ ساعت درس مي خونم. اين زمان بايد چند ساعت روزانه خوند؟ چيكار كنم بياد بالا اين ٨ ساعت ؟

سلام

١- به دليل اينكه در اين بازه زماني داوطلبان فرصت مطالعاتي بيشتري دارند، توصيه مي شود روزانه ١١ الي ١٣ ساعت مطالعه كنيد.

٢- براي افزايش ساعت مطالعه خود، ابتدا بايد دليل هاي تعلل خود را يادداشت كرده و براي آن ها راه حل پيدا كنيد.
براي مثال اگر علت تعلل شما بي انگيزگي است، حتما ليست اهداف خود را يادداشت كرده و آن را هرروز جلوي چشمان خود قرار دهيد  و رسیدن به اهداف خود را باور کنید. زیرا داشتن هدف محرک انجام هرکار و فعالیتی است.
هر روز زمانی را به مرور اهداف خود اختصاص دهید تا انگيزه و انرژي لازم را كسب كنيد.

٣- سعي كنيد هر روز ميزان كمي ساعت مطالعه خود را افزايش دهيد.
براي اين كار بايد حجمي زماني مطالعه كنيد.
به اين صورت كه تعداد تست و صفحاتي كه در هر واحد مطالعاتي بايد مطالعه كنيد مشخص كرده و سعي كنيد اين مقدار را افزايش دهيد.
براي مثال مشخص كنيد در مدت ٩٠ دقيقه مي خواهيد ٦ صفحه ادبيات  مطالعه كرده و ٢٠ تست بزنيد، سپس در واحد هاي بعدي اين اعداد را به ٧ صفحه و ٢٥ تست برسانيد.

٤- داشتن برنامه منظم و متعادل به شما كمك مي كند بدون نگراني از فراموش كردن سرفصل ها به مطالعه و مرور مطالب بپردازيد.
شما مي توانيد از برنامه هاي مطالعاتي موجود در سايت و كانال گزينه ٢ استفاده كنيد.

٥- شركت در آزمون آزمايشي به شما كمك مي كند برنامه مطالعاتي را با جديت بيشتري انجام دهيد و ساعت مطالعه خود را افزايش دهيد.

بنابراين سعي كنيد به دليل اينكه به ماه هاي پاياني آزمون سراسري نزديك مي شويم، ساعت مطالعه خود را بالا برده و براي رسيدگي به برنامه مطالعاتي خود با جديت بيشتري تلاش كنيد. شما مي توانيد با برنامه مطالعاتي متعادل  پيش برويد، دلايل دليل اهمال كاري خود را پيدا كنيد و با استفاده از روش مطالعه حجمي زماني ساعت مطالعه خود را افزايش داده و به ساعت مطالعه مطلوب خود دست پيدا كنيد.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 523