سلام در دوره امتحان ها اولویت چی باشه خوبه ؟ ما برای یه سری امتحان ها خیلی وقت داریم میشه پایه خوند؟


سلام در دوره امتحان ها اولویت چی باشه خوبه ؟ ما برای یه سری امتحان ها خیلی وقت داریم میشه پایه خوند؟

سلام

١- در صورتی که داوطلب در حال تحصیل هستید، در دوران امتحانات اولویت شما باید مطالعه دروس نیمسال دوم همگام با برنامه امتحانی مدرسه باشد.

٢- در صورتیکه داوطلب فارغ التحصیل هستید نیز باید براساس برنامه داوطلبان فارغ التحصیل موجود در سایت و کانال گزینه دو اولویت مطاله تان دروس نیم سال دوم سال چهارم باشد.

٣- درس عربی هر سه گروه آزمایشی و دروس اقتصاد، روانشناسی و منطق (در گروه آزمایشی علوم انسانی) باید برای حفظ آمادگی در این دوره مطالعه شوند.

٤- در صورت وجود زمان اضافه در دوران جمع بندی نیمسال دوم، می توانید دروس پایه را نیز مطالعه نمایید. اما در صورتیکه وقت لازم برای جمع بندی دروس پایه نداشتید می توانید آن ها را در دوران جمع بندی نوروز به اتمام برسانید.

بنابراین اولویت شما باید مطالعه دروس نیمسال دوم سال چهارم و دروس پایه ( که در امتحان نمی آیند) باشد و سایر دروس پایه در صورت وجود زمان اضافه مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوانید با آمادگی هرچه بیشتر در آزمون سراسری شرکت کنید.

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 789