سلام بهتر نیست آزمون هایی که نتیجمون بد میشه رو تو این دوره حساس تحلیل نکنیم؟ چون روحیمون بد میشه :)


سلام بهتر نیست آزمون هایی که نتیجمون بد میشه رو تو این دوره حساس تحلیل نکنیم؟ چون روحیمون بد میشه :)

سلام
١- تحليل آزمون هاي آزمايشي اهميتي برابر با آزمون خواهد داشت . زیرا داشتن آگاهی  از اشتباهات لازم است و در صورتيكه شما آزمون خود را تحليل نكنيد، شركت شما در آزمون بي فايده خواهد شد.

٢- همچنين ندانستن علت های عدم موفقیت واقعیت را تغییر نمی دهد، بلکه برای پیشرفت باید نقاط ضعف خود را بررسی کرده و برای رفع آن ها تلاش کنید. در واقع در صورتیکه شما آزمون خود را تحلیل نکنید نمی توانید برای هفته آینده خود برنامه ریزی صحیحی داشته باشید.

٣- سعی کنید به جای برخورد احساسی با آزمون، برخورد منطقی داشته باشید. زیرا هدف از آزمون های آزمایشی، گرفتن رتبه و تراز بالا نیست. هدف از این آزمون ها این است که شما علل پیشرفت و عدم پیشرفت خود را بیابید و برای هر کدام تصمیم راهبردی مناسبی اخذ نمایید و نسبت به تصمیم های اخذ شده برنامه مطالعاتی خود را تغییر دهید.

٤- حتما آزمون ها را مطابق آنچه در سایت و کانال گزینه دو آموزش داده شده تحلیل کرده و در تحلیل آزمون تمامی سوالات اعم از صحیح، غلط و نزده را بررسی نمایید.

بنابراین برخورد شما با آزمون های آزمایشی باید برخورد منطقی و به دور از احساس باشد تا بتوانید آزمون های آزمایشی را به درستی تحلیل کرده و برای بهبود وضعیت علمی خود برنامه صحیحی را اتخاذ کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 531