سلام. من تازه شروع کردم به خوندن. اصلا نمی دونم از کجا شروع کنم. از کدوم پایه؟ نگرانم. تو رو خدا راهنمایی کنید.


سلام. من تازه شروع کردم به خوندن. اصلا نمی دونم از کجا شروع کنم. از کدوم پایه؟ نگرانم. تو رو خدا راهنمایی کنید.

سلام

١-در مورد اینکه از کدام پایه شروع به مطالعه کنید، توصیه می شود متناسب با برنامه یک آزمون آزمایشی مطالعه کنید.
 می توانید با استفاده از برنامه های مطالعاتی ویژه داوطلبان موجود در سایت و کانال گزینه دو پیشروی کرده و مباحث آزمون های گذشته را فعلا رها کنید.

٢-اما اگر مباحثی از آزمون های قبل وجود دارند که به فهم بیشتر مباحث کنونی کمک می کنند، آن ها را در حد ابتدایی مطالعه کنید.

٣-در یک آزمون آزمایشی مناسب شرکت کنید تا بتوانید با جدیت برنامه مطالعاتی خود را انجام دهید و مطابق آن پیشروی کنید.
پیشروی مطابق بابرنامه آزمون به شما کمک می کند تا بتوانید بدون نگرانی از فراموشی مبحثی آن ها ر ا مطالعه کرده و در زمان های مناسب که آزمون مشخص کرده است مباحث را به اتمام برسانید.

٤-لیست دروس باقی مانده خود را یادداشت کنید.
شما می توانید این دروس را در واحد های جبرانی خود مطالعه کرده و در صورتیکه نتوانستید در این واحد ها تمامی اقدامات را کامل کنید در دوران جمع بندی نیمسال دوم و... به مطالعه این دروس بپردازید.

٥- ساعت مطالعه و تعداد تست خود را به تدریج افزایش دهید.
در پایان روز ساعت مطالعه و تعداد تست خود را یادداشت کرده و سعی کنید روز بعد این تعداد را مقدار کمی افزایش دهید.

٦- برنامه مطالعاتي منظم داشته باشيد زيرا برنامه مطالعاتي به روند مطالعه و تست زني شما نظم خواهد داد.
شما می توانید مطابق با برنامه مطالعاتی موجود در سایت و کانال گزینه ٢ مطالعه کرده و سعی کنید هر روز برنامه روزانه خود رابررسی کنید و سعی کنید روز بعد مقدار کمی نسبت به روز قبل پیشرفت کنید.

بنابراین اولویت شما باید مطالعه همگام با برنامه یک آزمون آزمایش بوده و با نوشتن لیست دروس باقی مانده و تکمیل اقدامات آن ها در واحدهای جبرانی و دوران جمع بندی می توانید به موفقیت در آزمون سراسری دست پیدا کنید.
 

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 887