سلام با توجه به اين كه داريم به كنكور نزديك مي شيم و من خيلي نخوندم، بهتر نيست درس هاي كم سوال رو حذف كنم؟


سلام با توجه به اين كه داريم به كنكور نزديك مي شيم و من خيلي نخوندم، بهتر نيست درس هاي كم سوال رو حذف كنم؟

سلام

١- بهتر است درس يا مبحثي در حال حاضر حدف نشود. ممكن است از دروس يا مباحثي كه  حدف كرده ايد سؤالات آساني طرح شود كه عدم پاسخگويي به آن ها ممكن است سبب تغيير نتيجه شما شود.

٢-  همچنین ممکن است از مباحثی  که به دلیل تعداد سوالات کم در آزمون سراسری حذف کرده اید سوالات بیشتری طرح شود و همین مسئله سبب کاهش درصدهای شما شود.

٣-  هر درس را به صورت آسان يادگرفته و تمرين هاي كتاب درسي را حل كنيد و سپس به حل تست هاي منابع تست زني خود بپردازید.

٤- اگر علت عدم نتيجه گيري شما در اين درس عدم يادگيري مطالب است، از منابع كمك آموزشي مناسب از قبيل منابع تست زني مناسب، كلاس و... استفاده كنيد.

٥- با استفاده از نتايج آزمون هاي آزمايشي خود مي توانيد سطح علمي خود را سنجيده و سعي كنيد هربار مقدار كمي نسبت به آزمون قبل پيشرفت كنيد.

بنابراين هيچ درس يا مبحثي را حذف نكرده و سعي كنيد با استفاده از منابع كمك آموزشي مناسب در دروس به تسلط مناسبي در هر قسمت رسيده و درصدهاي مورد نياز خود را براي قبولي در رشته مورد نظر خود به دست آوريد.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 426