سلام من احساس میکنم شیوه درس خوندنم مشکل دارم میشه شیوه درست درس خوندن رو بگید ممنون


سلام من احساس میکنم شیوه درس خوندنم مشکل دارم میشه شیوه درست درس خوندن رو بگید ممنون

سلام
 ١- دروس از نظر قالب به سه دسته تمرینی، حفظی و خواندنی تقسیم می شوند که هرکدام شیوه مطالعه خاص خود را خواهد داشت.

٢- دروس تمرینی یعنی دروسی که برای یادگیری نیاز به حل تمرین و تست های فراوان دارند. مانند ریاضی، فیزیک، مسائل زیست شناسی، مسائل اقتصاد و.....
برای این دروس باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به تست زدن اختصاص دهید برای مثال اگر واحد مطالعاتی شما ٩٠ دقیقه ای است باید ٣٠ دقیقه را به مطالعه و رسم الگوهای یادآوری و ٦٠ دقیقه را به تست زنی اختصاص دهید.

٣- دروس خواندنی: دروسی هستند که برای یادگیری نیاز به استدلال و حفظ کردن مطالب دارند. مانند دین و زندگی، زیست شناسی، فلسفه و منطق و....
برای این دروس باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به مطالعه به شیوه لایه ای و حاشیه نویسی اختصاص دهید  برای مثال اگر واحد مطالعاتی شما ٩٠ دقیقه ای است باید٦٠ دقیقه را به مطالعه و حاشیه نویسی و ٣٠ دقیقه را به تست زنی اختصاص دهید.

٤- دروس حفظی: دروسی هستند که برای یادگیری نیاز به تکرار دارند. مانند لغات ادبیات، لغات عربی، لغات زبان و....
برای یادگیری این مباحث فیش نویسی را فراموش نکنید، فیش برگه های کوچکی است که می توانید یک طرف آن را لغت مربوطه و طرف دیگر آن را مترادف آن یا جمله ای که کلمه را برای شما تداعی می کند یادداشت کنید.


بنابراین با یادگیری روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی دقیق می توانید مطالعه با کیفیتی داشته باشید و با مرور این مطالب سرعت عمل خود را  در آزمون سراسری افزایش دهید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 448