سلام ما مدرسمون تعطيل شده، روزي چند ساعت بخونيم و چه موقع هايي بخونيم كه خوب ياد بگيريم.


سلام ما مدرسمون تعطيل شده، روزي چند ساعت بخونيم و چه موقع هايي بخونيم كه خوب ياد بگيريم.

سلام

١- به دليل اينكه دوره هاي پاياني از اهميت بالايي برخوردار هستند بهتر است ساعت مطالعه خود را به ١١ الي ١٣ ساعت در روز برسانيد. براي اين كار ساعت مطالعه روزانه خود را يادداشت كرده و سعي كنيد هر روز نسبت به روز قبل پيشرفت كنيد.

٢- بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید.بهتر است، مطالب حفظی را در انتهای روز مطالعه کنید زیرا در طول شب تثبیت می شوند و مطالب تمرینی در ابتدای روز به دلیل آمادگی بیشتر مطالعه نمایید.

٣- با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.

٤- در صورتیکه عادت دارید، می توانید دروس تمرینی و حفظی را یکی در میان نیز بخوانید و اين مسئله مشكلي نخواهد داشت.

بنابراین در اين بازه زماني ساعت مطالعه خود را افزايش داده و مطالعه خود را متناسب با ساعت بدن خود تنظیم کرده و حتما در ساعاتی که هوشیاری شما کامل است به مطالعه بپردازید تا حداکثر يادگيري را داشته باشید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 316