سلام خسته نباشيد. توي عيد ترتيب درسها مهمه؟ مثلا صبحا چه درسي بخونيم بهتره؟ شبا چطور ؟


سلام خسته نباشيد. توي عيد ترتيب درسها مهمه؟ مثلا صبحا چه درسي بخونيم بهتره؟ شبا چطور ؟

سلام

١- بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید.

٢- شما می توانید با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.

٣- بهتر است مطالب حفظی را در انتهای روز مطالعه کنید زیرا در طول شب تثبیت می شوند و مطالب تمرینی در ابتدای روز به دلیل آمادگی بیشتر مطالعه نمایید.

٤- در صورتیکه عادت دارید می توانید دروس تمرینی و حفظی را یکی در میان نیز بخوانید.

بنابراین مطالعه خود را متناسب با ساعت بیولوژیکی بدن خود تنظیم کرده و حتما در ساعاتی که هوشیاری شما کامل است به مطالعه بپردازید تا حداکثر تمرکز را در مطالعه داشته باشید.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 487