سلام. من اصلا تمرکز ندارم و موقع خوندن درسها حتما باید راه برم تا درس رو یاد بگیرم. همه میگن خوب نیست. چیکار کنم؟


سلام. من اصلا تمرکز ندارم و موقع خوندن درسها حتما باید راه برم تا درس رو یاد بگیرم. همه میگن خوب نیست. چیکار کنم؟

سلام

١- انجام هر فعالیتی از قبیل راه رفتن، خوردن و آشامیدن و...... در هنگام مطالعه، سبب حواس پرتی و درگیری بخشی از ذهن شما خواهد شد.  اینکار سبب کاهش سرعت مطالعه می شود بنابراین سعی کنید  این عادت را ترک کنید.

٢- در صورتی که بخواهید در آزمون سراسری مطالب را به درستی به یاد آورید،باید  شرایط یادگیری و یادآوری باید شبیه به هم باشند. بنابراین باید شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان (هر دو نشسته) باشد.

٣- همچنین راه رفتن زیاد سبب ایجاد خستگی شده و همین موضوع کاهش تمرکز و یادگیری شما را نیز به همراه دارد.

٤- شما می توانید با انجام فعالیت های دیگر از قبیل یادداشت برداری، افزایش سرعت مطالعه و تست زنی و... فضای خالی ذهن خود را پر کنید تا بتوانید این عادت خود را به تدریج برطرف نمایید.

بنابراین حتما شرایط فیزیکی مطالعه را رعایت کرده و سعی کنید از انجام کارهایی که سبب کاهش تمرکز و درگیری ذهنی شما می شوند بپرهیزید. همچنین عادات مطالعاتی خود را به تدریج اصلاح کنید تا شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان شده و در آزمون سراسری نتیجه دلخواه خود را کسب کنید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 349