من نمی تونم همه کارهای همه درس ها رو تو نوروز تموم کنم. چیکار کنم؟


من نمی تونم همه کارهای همه درس ها رو تو نوروز تموم کنم. چیکار کنم؟

سلام

١- لازم نیست در دوران نوروز تمامی مراحل مطالعه یک درس را به طور کامل انجام دهید. باید نسبت به هر مرحله ای که انجام داده اید، یک تا دو مرحله پیشرفت کنید و مراحل بعدی را در دوران رفع اشکال (اردیبهشت) که نقاط ضعف بررسی می شوند، تکمیل کنید.

٢- مراحل مطالعه دروس یا مباحث تمرینی (دروسی که برای یادگیری نیاز به تمرین و تست زیادی دارند.) به این صورت است که ابتدا جزوه درسی خوانده می شود، سپس کتاب درسی خود را سریع مرور کرده و تست های آموزشی را حل کنید و نکات جدید را وارد خلاصه نویسی های خود کرده و خلاصه نویسی های خود را تکمیل نمایید. مرحله بعدی مرور مطالب و حل تست های علامتدار و در نهایت حل تست های زماندار خواهد بود.

٣- در دروس خواندنی (دروسی که برای یادگیری نیاز به استدلال و سپس حفظ کردن مطالب دارند.) ابتدا کتاب را به شیوه لایه ای مطالعه نمایید. به  این صورت که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسيد،  ‎وقتي به انتهاى صفحه رسيديد كل صفحه را براى خودتان توضيح دهيد و همين كار را براى هر صفحه انجام دهيد تا به انتهاى درس برسيد. سپس خلاصه های خود را کامل کرده و به شیوه آموزشی تست زنی کنید. در نهایت مطالب را مرور کرده و تست های علامتدار خود را بار دیگر حل کنید و در صورتیکه به مهارت رسیدید مطابق آنچه در سایت و کانال گزینه دو به شما آموزش داده شده تست زنی زماندار را انجام دهید.

بنابراین مطابق آنچه در بالا ذکر شد مراحل مطالعه هر درس را پیشروی کنید و به این نکته توجه داشته باشید که نیازی نیست تمامی مراحل را انجام دهید شما باید یک  الی دو اقدام در نوروز پیشروی کرده و سایر اقدامات را در دوران رفع اشکال به اتمام برسانید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 523