چرا انقدر دوران عید مهمه؟ مگه ما نباید استراحتم داشته باشیم؟


چرا انقدر دوران عید مهمه؟ مگه ما نباید استراحتم داشته باشیم؟

سلام

١- به دلیل اینکه داوطلبان تا روز آزمون سراسری ١١٠ روز فرصت دارند و در واقع این دوران مانند لحظات پایانی هر مسابقه ای تعیین کننده و پر اهمیت خواهد بود.

٢- عادات صحیح مطالعه در این دوران شکل می گیرند و اگر داوطلبان در این دوران ، مطالعه با کیفیت و کمیت مناسبی داشته باشند سبب ایجاد عادات مطالعه مطلوب شده و می توانند این مطالعه مناسب را به صورت مستمر تا دوران جمع بندی نهایی پیشروی نمایند.

٣- هنگامی که شما در دوران نوروز درس بخوانید، اعتماد به نفس و رضایت درسی شما افزایش یافته و سبب می شود تا روز آزمون سراسری خوب درس بخوانید.

٤-  در این دوران شما می توانید از بسیاری از داوطلبانی که در این دوره درس نمی خوانند سبقت بگیرید و نتایج فوق العاده ای را کسب نمایید. زیرا این دوران بهترین فرصت برای کسب موفقیت در آزمون سراسری خواهد بود.

بنابراین حتما این دوران را جدی بگیرید تا بتوانید با مطالعه و جمع بندی صحیح دروس در دوران رفع اشکال اشکالاتتان را کم و قابل بر طرف کردن نمایید و در این صورت است که می توانید در دوران جمع بندی به بیشترین میزان تسلط برسید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 416