سلام.خسته نباشین. من اصلا زبان انگلیسیم خوب نیس. چیکارکنم تا بتونم موقع کنکور،زبان رادرصدبیشتری بزنم؟؟؟


سلام.خسته نباشین. من اصلا زبان انگلیسیم خوب نیس. چیکارکنم تا بتونم موقع کنکور،زبان رادرصدبیشتری بزنم؟؟؟

سلام

١- قسمت لغات زبان از نوع مباحث حفظی هستند، برای این نوع مباحث بهترین روش استفاده از فیش نویسی است. فیش ها برگه های کوچکی هستند که در یک طرف آن لغت و در سمت دیگر آن باید مترادف یا جمله ای که معنی کلمه را به شما یادآوری کند، نوشته می شود.
سعی کنید حداقل دو شب در هفته به مدت سی دقیقه این لغات را مرور نمایید تا وارد حافظه بلندمدت شما شوند.  

٢- قسمت گرامر زبان انگلیسی از نوع مباحث تمرینی می باشد، یعنی برای یادگیری نیاز به حل تمرین و تست دارند. برای این مباحث بهتر است الگوی یادآوری رسم نمایید به این صورت که ابتدا عنوان را نوشته، سپس نکات اصلی و در نهایت نکات فرعی را یادداشت نمایید.

٣- درک مطلب زبان انگلیسی نیز نیاز به تمرین و تست دارد. در هفته یک الی دو واحد را به زدن تست های تالیفی درک مطلب اختصاص دهید و لغات جدید متن ها را وارد فیش نویسی های خود نمایید. تمرین کنید تا درک مطلب را یاد بگیرید نه ترجمه کردن متن را. با تمرین و تکرار می توانید به این تسلط برسید که متن ها را عمیقا درک کنید.

بنابراین شما می توانید با انتخاب شیوه صحیح مطالعه در هر قسمت درس زبان انگلیسی و تمرین و تست مناسب به تسلط خوبی در این درس رسیده و در آزمون سراسری درصد دلخواه خود را کسب نمایید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 1044