سلام ...ببخشید اگر ما در تمام روز مشغول به خواندن یک درس باشیم و اون درس رو کامل بخونیم مشكلي پيش مياد؟


سلام ...ببخشید اگر ما در تمام روز مشغول به خواندن یک درس باشیم و اون درس رو کامل بخونیم مشكلي پيش مياد؟

سلام

١- یکی از اصول داشتن برنامه مطالعاتی صحیح، رعایت اصل تنوع مطالعاتی است.
زیرا در آزمون سراسری هر مبحث بسته به نوع خود (تمرینی، خواندنی و حفظی) قسمت خاصي از مغز را درگیر مي کند. بنابراین تنوع مطالعاتي، از خستگي قسمت خاصي از مغز جلوگيري مي كند و شما مي توانيد با حضور ذهن و تمركز بالاتري به مطالعه بپردازيد.

٢- از طرفی تنوع مطالعاتي در برنامه مطالعاتي سبب مي شود دروس براي شما بيشتر مرور شوند.
براي مثال اگر درس ادبيات را فقط در روزهاي جمعه مطالعه كنيد تا هفته آينده اين درس مرور نخواهد شد، اما اگر هر روز دروس متفاوتی را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید دفعات مرور شما بالاتر خواهد رفت و دروس برای شما تکرار خواهند شد.

٣- در آزمون سراسري دروس متنوع هستند و شما نیاز به آمادگی تمامي قسمت هاي ذهن خود دارید، بنابراین اگر در طول روز تنوع در دروس خود داشته باشید می توانید ذهن خود را برای جلسه آزمون سراسری تقویت نمایید. سعی کنید مطابق برنامه مطالعاتي متنوع و متعادل مانند آنچه در كانال و سايت گزينه ٢ قرار دارد،مطالعه كنيد.

بنابراین، تنوع مطالعاتی را برای جلوگیری از خستگی ذهن و افزایش کیفیت مطالعه خود رعایت کنید تا بتوانید با مرور بيشتر مطالب در طول هفته، به تثبيت آنها كمك كنيد و در آزمون سراسري به موفقيت دست پيدا كنيد.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 551