سلام چطور باید تست زماندار بزنیم؟


سلام چطور باید تست زماندار بزنیم؟

سلام

١- در مباحثی که به تسلط اولیه رسیده اید باید به شیوه زماندار تست بزنید. زیرا هدف تست زنی به شیوه زماندار سنجش معلومات شما نخواهد بود و صرفا به بررسی مهارت های آزمون دادن شما می پردازد.

٢- در هر نوبت حداقل در سه درس و در هر درس دو الی سه مبحث انتخاب نمایید. منابع تست زنی شما می توانند تست های علامتدار گذشته، تست های جدید کتب کمک آموزشی، آزمون های آزمایشی که در آن ها شرکت نکرده اید، باشد.
 
٣- در هر درس کافی است ١٠ تا ١٥ سوال انتخاب کنید تا بتوانید در مدت زمان مناسبی آزمون زماندار را برگزار نمایید.

٤- برای کاهش تاثیر عوامل استرس زا در جلسه آزمون سراسری بهتر است در زمان کمتر از زمان استاندارد تست بزنید، این کار به شما کمک می کند تا بتوانید بر عجله و استرس خود غلبه کنید.

٥- حداکثر شبیه سازی را ایجاد کنید. برای مثال حتما پشت میز بنشینید و در صورتیکه برایتان مقدور است از صندلی دسته دار استفاده نمایید تا روز آزمون سراسری، شرایط آزمون سبب عدم نتیجه گیری شما نشوند.

بنابراین حتما تست زماندار را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید و برای آن برنامه منظمی تنظیم کنید تا بتوانید با کسب مهارت های آزمون دادن نتیجه دلخواه خود را کسب کنید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 823