در جواب سوال يكي گفتين براي اينكه روحيه خوبي داشته باشيم بايد ورزش كنيم،چه كمكي مي كنه اين كار و چه ورزش هايي تو اين بازه زماني انجام بديم خوبه؟


در جواب سوال يكي گفتين براي اينكه روحيه خوبي داشته باشيم بايد ورزش كنيم،چه كمكي مي كنه اين كار و چه ورزش هايي تو اين بازه زماني انجام بديم خوبه؟

سلام

١- با انجام ورزش شما سبب رسيدن اکسیژن بیشتر به خون خواهيد شد و اين امر باعث ایجاد نشاط شده و بر عملکرد ذهن و یادگیري شما تاثیرگذار است. همچنین انجام ورزش سبب می شود تمرکز شما بیشتر شود.

٢- ورزش و دویدن سبب ترشح هورمون اندروفین در بدن شما شده که اين هورمون سبب ایجاد نشاط  و کاهش استرس می شود.

٣- به طور منظم و هرروز به مدت ١٥ الی ٣٠ دقيقه ورزش کنید. این ورزش ها بهتر است ورزش های هوازی مانند طناب زدن، دویدن، راه رفتن سریع و... باشد.

٤- بهتر است بین ساعت مطالعه و ابتدا و انتهایی هر فعالیت هوازی، از تمرینات کششی استفاده شود. هر حرکت کششی باید بین بیست تا سی ثانیه به طول انجامد و حداقل دو الی سه بار متوالی تکرار شود.

بنابراین از اين به بعد حتما ورزش (مخصوصا ورزش های هوازی) را در برنامه خود قرار داده وسعی کنید با انجام مرتب این ورزش ها علاوه بر نشاط و تندرستی بر خستگی روحي و عدم تمرکز خود غلبه نمایید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 411