سلام، اگر فقط روي چند تا درس تمركز كنيم و اونارو تو كنكور بالا بزنيم و بقيه صفر باشن بهتر نيست؟ آخر من خودم يكي دوتا درس رو خيلي ضعيفم و وقتم ميره به نظرم


سلام، اگر فقط روي چند تا درس تمركز كنيم و اونارو تو كنكور بالا بزنيم و بقيه صفر باشن بهتر نيست؟ آخر من خودم يكي دوتا درس رو خيلي ضعيفم و وقتم ميره به نظرم

سلام

١- از دلايل موفقيت در آزمون سراسري داشتن تعادل در درصدهاي دروس است. همانطور كه در كارنامه هاي پذيرفته شدگان موجود در سايت و كانال گزينه ٢ مشاهده مي كنيد داشتن ميانگين درصد متعادل سبب خواهد شد داوطلبان نتيجه دلخواه خود را كسب كنند. بنابراين بهتر است درس يا مبحثي در حال حاضر حدف نشود.

٢- ممكن است از دروس يا مباحثي كه حدف كرده ايد سؤالات آساني طرح شود كه عدم پاسخگويي به آن ها ممكن است سبب تغيير نتيجه شما شود.

٣-  در ابتدا هر درس را به صورت آسان يادگرفته و تمرين هاي كتاب درسي را حل كنيدُ سپس از منابع تست زني خود تست آموزشی بزنید.  

٤- اگر علت عدم نتيجه گيري شما در اين درس عدم يادگيري مطالب است، از منابع كمك آموزشي مناسب از قبيل منابع تست زني مناسب، كلاس و... استفاده كنيد.

٥- با استفاده از نتايج آزمون هاي آزمايشي خود مي توانيد سطح علمي خود را سنجيده و سعي كنيد هربار مقدار كمي نسبت به آزمون قبل پيشرفت كنيد.

بنابراين هيچ درس يا مبحثي را حذف نكرده و سعي كنيد با استفاده از منابع كمك آموزشي مناسب در دروس به تسلط مناسبي در هر قسمت رسيده و درصدهاي مورد نياز خود را براي قبولي در رشته مورد نظر خود به دست آوريد.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 409