سلام، درصورتيكه درس ها رو بلند بخونيم إشكالي داره؟


سلام، درصورتيكه درس ها رو بلند بخونيم إشكالي داره؟

سلام

١- بلند خواندن در هنگام مطالعه یکی از عواملی است که سبب حواس پرتی و درگیری بخشی از ذهن شما خواهد شد. علاوه بر این، اینکار سبب کاهش سرعت مطالعه شما، كاهش تمركز و يادگيري شده و باید حتما این عادت را ترک کنید.

٢- شرایط یادگیری و یادآوری باید شبیه به هم باشند. بنابراین اگر شما می خواهید یادآوری خوبی در آزمون ها داشته باشید، باید شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان باشد. زيرا شما نمي توانيد در آزمون مطالب را با صداي بلند يادآوري نماييد.

٣- سعی کنید با انجام فعالیت های دیگر از قبیل یادداشت برداری، افزایش سرعت مطالعه و تست زنی و... فضای خالی ذهن خود را پر کنید تا بتوانید این عادت خود را به تدریج برطرف نمایید.

بنابراین حتما شرایط مطالعه را رعایت کرده و سعی کنید از انجام کارهایی که سبب کاهش تمرکز و درگیری ذهنی شما می شوند بپرهیزید. همچنین عادات مطالعاتی خود را به تدریج اصلاح کنید تا شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان شده و در آزمون سراسری نتیجه دلخواه خود را کسب کنید.

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 439