سلام، من برای آزمون خیلی مطالعه می کنم ولی هیچ وقت نمی تونم 100 بزنم و این عصبیم کرده و درصدهام هم خیلی خوب نیست چیکار کنم ؟


سلام، من برای آزمون خیلی مطالعه می کنم ولی هیچ وقت نمی تونم 100 بزنم و این عصبیم کرده و درصدهام هم خیلی خوب نیست چیکار کنم ؟

سلام

١- حتما از تکنیک حداقل سوال استفاده کنید. هر بار تعدادی سوال برای آزمون های آزمایشی خود انتخاب کرده و سعی کنید به این حداقل سوال دست پیدا کنید و هر بار سعی کنید مقدار کمی نسبت به بار قبل پیشرفت کنید.

٢- همانطور که در نمونه کارنامه های پذیرفته شدگان موجود در سایت و کانال گزینه دو مشاهده می کنید. برای قبولی در رشته دلخواه نیازی نیست در دروس به صد درصد دست پیدا کنید و می توانید با رعایت میانگین درصد متعادل به هدف خود دست پیدا کنید.

٣- اگر بخواهید به تعداد سوال زیادی پاسخ دهید، به دلیل اینکه تعداد سوالات زیاد است، با عجله و شتاب آزمون می دهید که این مسئله سبب می شود بی دقتی های شما افزایش پیدا کند.

٤- در این حالت اگر نتوانید پاسخ سوالی را پیدا کنید روی آن مکث کرده و زمان خود را از دست می دهید، و با تلاش برای پاسخ به تمام سوالات، تعداد غلط های شما افزایش می یابد. از طرفی وقتی به یک یا چند سوال پاسخ نمی دهید مضطرب شده و ذهن شما درگیر می شود و بی دقتی می کنید.

بنابراین حتما در آزمون های آزمایشی برای خود حداقل سوال مشخص کرده و سعی کنید در هر آزمون مقدار کمی پیشرفت کنید همچنین با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد سعی نکنید همه سوالات را پاسخ دهید زیرا برای رسیدن به هدف مورد نظرتان نیاز به میانگین درصد های متعادل دارید.
 

7 سال قبل  

تعداد مشاهده 994